Đóng
CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ, BẤT THƯỜNG
Nội Dung Công BốNgày Phê Duyệt
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Sở KH-ĐT
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da Giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi
23/11/2017
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi14/11/2017
Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần May Sài Gòn 321/07/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)12/06/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201704/06/2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201731/05/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)25/05/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Thư mời hop Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Quyết định về việc thành lập Nhà máy 189 tại địa chỉ 189 Phan Văn Trị,Q Bình Thạnh11/05/2017
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 201720/04/2017
Đăng ký, lưu ký cổ phiểu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201705/04/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán01/11/2016

 

TIN TỨC

Logo đối tác